NIE CHCĘ, aby wbito gwóźdź do trumny Polskiej Psychiatrii., Srodmiescie, Saturday, 30. December 2017

2016 rok
Szanowni Państwo,
Niestety kolejny raz musimy walczyć o polską psychiatrię. W 2015 roku, kiedy ta grupa powstała, udało się nam powstrzymać likwidację Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego. Wowczas partia rzadzaca bylo PO i PSL a nasze starania wspieral PiS. Dzis? Dziś uslyszelismy zlisliwy chichot losu a program ten znowu jest zagrożony. Znowu czujnie stajemy aby o niego walczyć. I o jego realizację. Bez względu na opcję polityczne, bez względu na to kto jest u władzy, będziemy walczyć o prawo do godności i nowoczesnej opieki psychiatrycznej w Polsce.
Bądźcie z nami!Tak było w 2015 roku:

O CO CHODZI?

9 - 10 - 11 września odbęda się 3 ostatnie posiedzenia Sejmu tej kadencji, podczas jednego z nich planowane jest przegłosowanie propozycji
LIKWIDACJI Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego.
PETYCJA https://secure.avaaz.org/pl/petition/do_pani_Malgorzaty_KidawyBlonskiej_Marszalek_Sejmu_RP_Zatrzymaj_likwidacje_Narodowego_Programu_Zdrowia_Psychicznego/

MAMY WPŁYW: Ministerstwo wstępnie zapowiada wprowadzenie koniecznych zmian!
Czekamy na pisemne konkretne deklaracje, umożliwiające realizacje programu w latach 2016-2020.

►►►►►►►►►►►►►►►►►►►►►►►►►►
Krótkie wprowadzenie dla nieśledzących tematu.

Dotychczas (2011-2015) NPOZP miał korzystne umiejscowienie prawne, przejrzystą i całościową koncepcję zmiany, szczegółowo rozpisane zadania. Niepowodzenia jego realizacji miały różnorakie przyczyny, ale jedną z głównych była, zauważalna bierność wyrażająca się brakiem zainteresowania głównych realizatorów (przede wszystkim MZ i NFZ, a w konsekwencji większości samorządów).

Obecnie Ministerstwo Zdrowia proponuje zaniechanie, choć Program mógł być realizowany wolniej, etapami lub różnymi ścieżkami stosownie do uwarunkowań i potrzeb definiowanych przez samorządy.

Wchłonięcie NPOZP przez NPZ proponowane obecnie w ustawie o zdrowiu publicznym (uzp) nie rozwiązuje problemów utrudniających jego realizację, a przeciwnie:

- pozbawia go rangi ustawowej - tj. m. in. bieżącej kontroli parlamentarnej,
- buduje iluzje prawne - żadne z zadań zdrowia publicznego (art. 2) nie dotyczy reformy systemu opieki psychiatrycznej, a wpisanie chaotycznie formułowanych zadań do NPZ nie obliguje do tej fundamentalnej, niełatwej zmiany – mogą one być bardzo łatwo zaniechane,
- zaciera przejrzystość i wyrazistość proponowanej koncepcji i celu prowadzonej reformy,
- nie wskazuje podmiotu inicjującego, koordynującego i monitorującego przebieg zmiany,
- nie wskazuje konkretnych zadań do wykonania ani wskaźników ich realizacji,
- nie zwiększa finansowania, a przewidywane w uzp środki na realizacje celu operacyjnego C (Narodowy Program Ochrony Zdrowia Psychicznego) pozostają w całkowitej dysproporcji do niezbędnych nakładów inwestycyjnych i bieżącego funkcjonowania, nie przewidują też żadnych nowych mechanizmów finansowania,

W tej sytuacji, proponowana zmiana rangi, roli i zadań NPOZP niweczy nadzieje na rozpoczęcie reformy opieki psychiatrycznej w Polsce, zniechęca do dobrych praktyk tam, gdzie zostały zainicjowane, potęguje przekonanie o dyskryminującym podejściu do problemów opieki psychiatrycznej i jej użytkowników.

W opinii środowiska (a jest to kilka milionów osób: profesjonaliści, pacjenci i ich rodziny) bardzo poważnym błędem jest proponowanie zaniechania wykreślenia NPOZP z ustawy psychiatrycznej za pomocą przepisów zmieniających w ustawie o zdrowiu publicznym. Przeciwnie, celowym i wręcz koniecznym jest przygotowanie kontynuacji NPOZP na lata 2016-2020 w ramach dotychczasowych zapisów ustawy psychiatrycznej. Natomiast do ustawy o zdrowiu publicznym można odesłać Ewentualnie, zadania z zakresu promocji i profilaktyki zdrowia psychicznego. Będzie to zgodne z jej duchem i literą.

ciekawym polecam:
- http://psychiatriasrodowiskowa.weebly.com/ratowanie-npozp.html

- NPZOP 2011-2015:
http://www2.mz.gov.pl/wwwfiles/ma_struktura/docs/npoz_zdrpub_03112011.pdf
- projekt NPZ (zadania związane ze zdrowiem psychicznym są na str. 88 pdf): jak widać celów dużo, kasa = 27,5mln do 36,5mln
http://orka.sejm.gov.pl/Druki7ka.nsf
/0/B112ED4DACB12029C1257E8400414870/%24File/3675.pdf
- zapis dyskusji na posiedzeniu komisji zdrowia 5 sierpnia: http://sejm.gov.pl/Sejm7.nsf/biuletyn.xsp?skrnr=ZDR-221

Rozmowa z prof. Wciórką http://www.polskieradio.pl/7/473/Artykul/1488115,Jak-poprawic-system-lecznictwa-psychiatrycznego
►►►►►►►►►►►►►►►►►►►►►►
DZIAŁAJMY!

W dniu 3 września w czwartek godz. 12 osoby zgromadzone przed UW w kilku miastach kraju wręczą petycje do Pani Premier Kopacz. W Krakowie uczyni to Przewodnicząca Stowarzyszenia Rodzin – Pani Janina Kępińska. Pani Anna Dymna będzie albo z nami albo w Lublinie

Liczymy na Wasze wsparcie!

Saturday, 30. December 2017, Srodmiescie, NIE CHCĘ, aby wbito gwóźdź do trumny Polskiej Psychiatrii.

Find more interesting events
Get event recommendations based on your Facebook taste. Get it now!Show me the suitable events for meNot now